Karta Kredytowa Daje Wolność!

Zepsuta pralka odmawia posłuszeństwa, laptop przestał działać, trzeba dziecku kupić podręczniki do szkoły, a masz w planach wyjazd na urlop? Czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, wtedy z pomocą przychodzi kredyt gotówkowy, nie kredyt Gdańsk ma co czekać z realizacją planów. Dla banku kredyt z dotacją oznacza dodatkowe procedury, dlatego marża może być nieco wyższa niż w przypadku standardowego kredytu na budowę domu. Pierwsze deklaracje banków wskazują, że wyniesie od 1 do 2,2%. Wysokość marży zależy od kwoty kredytu (im wyższy, tym niższa), wartości LTV (stosunku kapitału kredytu do wartości zabezpieczenia; ze spadkiem LTV maleje również marża) i liczby dodatkowych produktów dołączonych do kredytu (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia). Pozostałe koszty kredytu, oprócz oprocentowania, na które składa się WIBOR i marża, to prowizja (na przykład 2,5% kredytu), wycena nieruchomości (około 1000 zł), inspekcje placu budowy (100-200 zł każda). Często banki oferują rezygnację z prowizji w zamian za pakiet ubezpieczeń (nieruchomości, na życie, od utraty pracy itp.). Zgodnie z ustawą, ubiegający się wsparcie, do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie może posiadać na własność innego mieszkania, przy czym warunek ten dotyczy obojga małżonków. Jeśli każde z małżonków posiadało lub posiada połowę udziałów w jednym mieszkaniu, co w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej czyni ich właścicielami w sumie całego jednego, tego samego lokalu mieszkalnego, nie mogą ubiegać się wsparcie w ramach MdM. Jeśli jednak były to ułamkowe części własności dwóch różnych mieszkań, co w sumie nie daje im ani jako odrębnym osobom, ani jako małżeństwu własności żadnego mieszkania w całości, mogą się ubiegać wsparcie. Do tego dochodzi fakt progu ostrożnościowego 60% PKB. Gdy go przekroczymy, państwo ma związane ręce, jeżeli chodzi wiele wydatków i np. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przestaje działać. FUS jest jednym z funduszy zarządzanych przez ZUS jakby ktoś nie wiedział. Tak, więc będzie wtedy bieda i w krókiej perspektywie jednak robienie wszystkiego, byle utrzymać dług poniżej 60% nie jest takim złym pomysłem. System DZ to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. System działa w trybie on-line. Dane zastrzeżeniach trafiają do banków, ale są dostępne także dla innych podmiotów. Są to: operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, notariusze, firmy ochroniarskie, hotele, wypożyczalnie i agencje pośrednictwa sprzedaży pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.